�stol

Åledammen

Åledammen

Sydost på stol ligger ^Åledammen förr i tiden användes den till tvättdamm. Här kunde kvinnorna skölja sin tvätt, som sedan lades ut på bergen till tork.

Söderläget och relativt vindskyddat området gör att Åstols flora och fauna här är som rikligast. Vid dammen östra kant blommar irisen som vackrast i början av sommaren. Tillsammans med de andra gula blommorna/ växterna som ex. vis smörblomma, femfingerört, gulfetknopp så bildar det en vacker mosaik mot det gröna i naturen.

På bergen runt dammen i små bergsskrevors lyser små knippen av bergglim, trift, skörbjugsört och bergsyra. På de mest utsatta ställena klarar sig fetknopp och kärleksört.

Dammen är ca 10 meter bred och 30 meter lång och ligger öst/ västlig riktning. Som djupast är det i den västra delen där djupet uppgår till ca: 2, 0 meter medan motsvarande östra del endast är 0,50 meter djup. I dammen finns det ål, spigg/ stagg, bäckruda/ karussa etc. samt stinkpaddor och grodor.

Paddor

Under våren kryllar det av liv i dammen, alldeles svart är det i vattnet av ynglen. I slutet av sommaren då ynglen blivit paddor så lämnar dom dammen och området översvärmas av dessa små "hoppetosser". Der fullkomligt kryllar av små paddor på vägarna i om rådet. Obs  var rädd om paddorna de är skyddade.